ISPS & ICET Gecertificeerd      


Onze diensten 

PF Security levert een breed pakket diensten waarmee een meetbaar resultaat en een positieve impact op uw ISPS verplichtingen gegarandeerd zijn.

Nautisch Juridisch Adviseur

Het geven van nautische adviezen klinkt simpeler dan dat het daadwerkelijk is. Wij hebben een gespecialiseerd nautisch adviseur ISPS die u kan ondersteunen bij nautische vragen. Maar wij kunnen u ook bijstaan bij nautisch juridische geschillen.

Onderwaterdrone (ROV)

Zo kan het voorkomen dat er ernstige vermoedens zijn dat een binnenkomend schip, op het onderwaterschip, middelen- danwel goederen zich bevinden welke daar niet thuishoren en gezien kunnen worden als smokkelwaar- of ongewenste attributen.

Wij zijn dan ook in het bezit van een ROV (onderwaterdrone) waarmee wij diverse diensten op het water kunnen ondersteunen.

   Wij ondersteunen met onze vaartuigen bij

  • Havenbeveiliging en Terminal Beveiligingsvormen
  • Ondersteuning bij calamiteiten & waterongevallen (ICET gecertificeerd)
  • Milieu controle- en bemonstering van oppervlakte water
  • Duik- en bergingswerkzaamheden
  • Natte Aannemerij (werkzaam in havengebieden)
  • BOA Dienstverlening
  • Handhaving & Toezicht
  • Douane- en Politiediensten
  • Havendiensten
  • Rijkswaterstaat