ISPS & ICET Gecertificeerd      


Wie zijn wij?

Sinds de internationale ISPS-code en Europese verordening in 2004 bent u als bedrijf verplicht om diverse maritieme beveiligingsmaatregelen te treffen. Havenbeveiliging is noodzakelijk om de internationale en Europese verordeningen te kunnen handhaven. 

De ISPS-code is van toepassing op alle scheepvaart- en havenindustrieën. Zodra u actief bent in een internationale haven, dus ook bij werkzaamheden op- of aan de waterweg, valt u onder deze internationale code en moet uw bedrijf voldoen aan deze strenge veiligheidseisen, of u kan een ISPS beveiligingsbedrijf inhuren, zoals PF Security, om te voldoen aan de wet- en regelgeving Internationale ISPS-code havenbeveiliging. 

Wij leveren speciaal ingerichte vaartuigen, inclusief schippers, welke ingezet worden door PF Security voor o.a. surveillancediensten op- en over het water. 

 

Om havengebieden te mogen beveiligen op- en over het water moet er worden voldaan aan een aantal strenge wettelijke eisen- en voorwaarden. Dit geldt voor zowel de beveiligingsbeambten- het beveiligingsbedrijf- en de in te zetten vaartuigen.  

Aan al deze wettelijke eisen- en voorwaarden voldoen onze vaartuigen, welke bemand worden met een schipper- eventuele opstappers- en gecertificeerde ISPS beveiligingsbeambten.

Onze samenwerkende partner,  PF Security uit Dordrecht,  is een gerenommeerd beveiligings-bedrijf, welke in het bezit is van een ND nummer, afgegeven door het ministerie van justitie en een certificaat International Ship and Portfacility Security  (ISPS) en overige benodigde en aanvullende certificaten zoals een ICET certificaat grootschalige ongevallen- en calamiteiten. 

PF Security huurt onze vaartuigen met schipper in, om als gespecialiseerd beveiligingsbedrijf in havenbeveiliging, mobiele surveillancediensten op- en over het water aan te bieden. Hiermee kan PF Security de beveiligings- en toezichthoudende werkzaamheden vanaf land maar nu ook vanaf het water in- en rond de internationale havens uitvoeren. 

De Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (International Ship and Port facility Security Code, ISPS-code) is een amendement op SOLAS waarin de minimumeisen in verband met beveiliging van schepen, havenfaciliteiten en overheidsinstellingen beschreven staan.